تاریخ شروع مسابقه: 1392-11-20
تاریخ اتمام مسابقه: 1392-12-29

مجموعه سؤالات از كتاب «حديث بيداري»

اثر:حميد انصاري، موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني(ره)

به قید قرعه به 10 نفر از برندگان مسابقه، از طرف دانشگاه جامع علمی و کاربردی تیبا، جوایزی اهدا خواهد شد.