آیین نامه های آموزش

   چکیده ای بر آیین نامه            

             دانشجویی

 

مرکز تیبا ضمن خیر مقدم به دانشجویان گرامی شما را به مجموعه حاضر که مبین قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی دانشگاه می باشد معطوف داشته و ان شاءالله دانش، مهارت و توانایی را در طول تحصیلی کسب نمایید.  

ماده 1

آموزش در تمام دانشگاهها ی کشور مبتنی بر نظام واحدی است . هر واحد درسی ، به صورت 16ساعت نظری ، 32 ساعت آزمایشگاهی ، 48ساعت کارگاهی و 120ساعت کار آموزی ارائه می شود.

ماده 2

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی ، که شامل 16 هفته آموزشی و یک نیمسال تابستانی ، که شامل 6 هفته آموزشی می باشد.

ماده 3

دروس اصلی و انتخابی هر رشته  به تشخیص گروه مربوطه ، به دانشجویان ارائه می شود.

ماده 4

تعداد واحد های درسی هر دوره تحصیلی به شرح زیر است:

 • دوره های کاردنی: 68 تا 72 واحد.

 •  دوره های کارشناسی پیوسته: 130 تا 135 واحد.

 •  دوره های کارشناسی ناپیوسته: 67 تا 70 واحد

  ماده 5

  حداکثر طول دوره مقاطع کاردانی 3 سال ، کارشناسی ناپیوسته 2  سال، کارشناسی پیوسته 6 سال می باشد.

  ماده 6

  هر دانشجومی تواند  در هر نیمسال تحصیلی 12 و حداکثر20 واحد درسی را انتخاب کند.

  تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

  تبصره1

  اگر میانگین کل نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد می تواند برای اخذ حداکثر 24 واحد در نیمسال بعد اقدام نماید.

  تبصره 2

  در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

  تبصره 3

  در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوطه می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

  ماده 7

  آن دسته از پذیرفته شدگان در دوره های کاردانی و کارشناسی که نمره خام امتحان انها در امتحان ورودی ، در یک یا چند درس ، از حد نصاب معینی کمتر باشد ، بر حسب نیاز به تعیین دانشگاه ، موظف به اخذ دروس جبرانی (پیشنیاز) می باشند.

  تبصره1:

  تعیین نوع درس ، تعداد واحد ، ریز مواد ارایه و زمان تدریس دروس پیشنیاز ، برعهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

تبصره 2 :

به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند ، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود

ماده 8

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند . در غیر اینصورت نمره صفر برای آن درس محسوب می شود.

ماده 9

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفردر امتحان  آن درس محسوب می گردد.

 

ماده 10

زمان حذف و اضافه در هر نیمسال فقط در مهلت معین کمتر از دو هفته می باشد و دانشجو با توجه به حد مقرر اخذ واحد ، می تواند به حذف یا اضافه واحدها اقدام نماید.

ماده 11

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 می باشد.  دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود ، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است .

    ماده 12

اگر میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی در سه نیمسال متوالی یا جهار نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب ، کمتر از 12 باشد، در هر مرحله ای که باشد ،از ادامه تحصیل محروم می شود.

     ماده 13

دانشجویانی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود ، در صورتیکه واحدهای مقطع پایین تر را تا سقف مجاز با موفقیت کذرانده باشد و میانگین کل آن از 12 کمتر نباشد ، می تواند متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند. مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.

ماده 14

دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای 1 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1:

مدت مرخصی تحصیلی ،جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود. دانشجو موظف به پرداخت یک شهریه ثابت بابت مرخصی تحصیلی است.

تبصره 2:

 تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی ، حداقل 2 هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

ماده15

ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه ، انصراف از تحصیل محسوب شده و دانشجو حق ادامه تحصیل ندارد.

تبصره : در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند ، باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه ، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده 16

حذف و اضافه

حذف اضطراری: دانشجو 5 هفته مانده به پایان نیمسال به دو شرط می تواند فقط یک درس از درس های نظری خود را حذف کند.

تبصره :

غیبت دانشجو در آن درس بیش از 3 جلسه نباشد.

 حذف پزشکی: مصوبه جلسه مورخ 15/11/81 شورای آموزش علمی کاربردی (مختص دانشجویان ترمی ) چنانچه دانشجو به دلیل بیماری قادر به حضور در جلسات امتحان نباشد و تقاضای حذف پزشکی درس یا ترم داشته باشد باید حداکثر تا 48 ساعت گواهی و مدارک پزشکی جهت تایید پزشک معتمد مرکز ارائه نماید.

 

نحوه استفاده از سامانه سجاد دانشگاه جامع:

www.uast.ac.ir                                            

www.tiba-uast.ir                                  

 

بعد از تایید دانشجو یک نام کاربری و کلمه عبور به وی اختصاص می یابد که بعد از ورود به سامانه جامع دانشجویی(سجاد)  محل نشان داده شده و در شکل آن را وارد می کند.

 

 نام کاربری : کد ملی

 کلمه عبور: شماره شناسنامه

 

این قسمت از سامانه حاوی اطلاعات کلی در مورد خود کاربر است :

1- انتخاب واحد ،حذف و اضافه،حذف اضطراری و...

2- تکمیل مشخصات

3- ثبت درخواست ها (مهمانی ،انتقالی ،انصراف ،مرخصی و...)

4- مشاهده برنامه هفتگی و کارت ورود به جلسه امتحان

5- اخبار آموزش و اطلاعیه های کلاسی و آموزشی

6- اخبار فرهنگی ،جشنواره ها ، اردوهای علمی و تفریحی و.....

7- سمینارهای آموزشی و تخصصی

8-معرفی مرکز

 

 

جدول سر فصل دروس عمومی، پایه و  تخصصی                  

                  دانشجویان مقطع کاردانی   

تعداد واحد دروس اصلی

تعداد واحد دروس عمومی

تعداد واحد دروس تخصصی

تعداد واحد دروس پایه

مهارتهای مشترک

کار در محیط

18

9

23

8

6

5

جمع کل واحد در طول فارغ التحصیلی

69

 

دانشجویان گرامی هر نوع سوال آموزشی و ... خود را در قالب پیامک به شماره 3000122323456  سامانه مرکز تیبا ارسال تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.    

   راهنمای استفاده از سایت دانشگاه تیبا:

  @ :سایت     www.tiba-uast.ir

info@tiba-uast.ir                                                                          : ایمیل  

               

                22075782-5

                     206         : داخلی فکس

 

  تمام برنامه های کلاسی،قوانین و مقررات آموزشی و اعلامیه ها ثبت در سایت جهت اطلاع                                                                                                                                                                                       

 

 

تهران، سعادت آباد، خیابان جمشیدی یکم،

                   خیابان شبنم، پلاک 10

    

 

    

 

 

 

                     

 

                                  واحد آموزش مرکز تیبا