آیین نامه انضباطی کارکنان

منشور اخلاقی فرهنگی کارکنان: متخلق بودن به اخلاق نیکو، توجه به اصالت دانشگاه ٰ مسئولیت پذیر بودن ٰ ارائه رفتار شایسته محیط دانشگاه به منظور ایجاد آرامشی دلپذیر و جذاب برای همه مخاطبان ٰ تلاش برای ارتقای سطح علمی خود جهت استحکام بنیان دانشگاه ٰ امر به معروف و نهی از منکر به گونه ای آگاهانه و صمیمی و تلاش برای افزایش اعتماد در روابط کاری است