وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویانی که درخواست دریافت وام دانشجویی دارند.

جهت دریافت فرم سند تعهد دانشگاه به سایت www.uast.ac.ir قسمت فرم ها مراجعه فرمایید.