دسته ها: اخبار دانشگاه, اطلاع رسانی, اطلاعیه های مهم, امور فرهنگی, اخبار فرهنگی, 1395-12-16

برگزاری جشنواره ورزشی همگانی دانشگاه جامع علمی کاربردی

برگزاری جشنواره ورزشی همگانی دانشگاه جامع علمی کاربردی

هفتمین جشنواره ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه علمی کاربدی تیبا 

برای اطلاعات بیشتر به واحد فرهنگی مراجعه فرمایید