دسته ها: اخبار دانشگاه, اطلاع رسانی, اطلاعیه های مهم, امور فرهنگی, اخبار فرهنگی, 1395-11-26

مهلت ثبت نام وام دانشجویی تا پایان روز یکشنبه مورخ95/12/15

مهلت ثبت نام وام دانشجویی تا پایان روز یکشنبه مورخ95/12/15

در خصوص ثبت وام دانشجویی بنیاد علوی در نیمسال دوم مهلت ثبت نام وام را تا روز یکشنبه 95/12/15 اعلام کرد برای اطلاعات بیشتر به واحد فرهنگی مراجعه کنید