دسته ها: اخبار دانشگاه, اطلاع رسانی, امور فرهنگی, اخبار فرهنگی, 1395-11-7

برگزاری بیست ونهمین یونیورسیاد جهانی دانشجویان

برگزاری بیست ونهمین یونیورسیاد جهانی دانشجویان

ورزش های دانشگاهی جهت شرکت دانشجویان در مسابقات انتخابی تکواندو بزرگداشت دهه فجر در دوبخش دختران وپسران برگزار میگردد

متاقضی حداکثر تا روز یکشنبه 95/11/10 به واحد فرهنگی مراجعه کنند