دسته ها: اخبار دانشگاه, اطلاع رسانی, اطلاعیه های مهم, امور فرهنگی, 1395-4-8

فراخوان جشنواره بین المللی شعر و مشاعره رضوی از سوی وزارت علوم و بنیاد بین المللی

فراخوان جشنواره بین المللی شعر و مشاعره رضوی از سوی وزارت علوم و بنیاد بین المللی

وزارت علوم و بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در دانشگاه بیرجند و در آذر ماه 1395 ، برگزار می شود لذا خواهشمند است افراد علاقمند (دانشجو، کارمند و مدرس ) در زمینه شعر و مشاعره حداکثر تا تاریخ 30 مهر 1395 به معاونت فرهنگی و دانشجویی استان تهران اعلام نمایید.