دسته ها: اخبار دانشگاه, اطلاع رسانی, اطلاعیه های مهم, امور آموزش, امور فرهنگی, 1395-3-15

شعار مهارت آموزی و کارآفرینی ، تبلور اقتصادی مقاومتی

شعار مهارت آموزی و کارآفرینی ، تبلور اقتصادی مقاومتی

شعار منتخب بر اساس اهداف وماموریت کلان دانشگاهها مهارت آموزی و کار آفرینی ،تبلور اقتصاد مقاومتی  می باشد