دسته ها: اخبار دانشگاه, اطلاع رسانی, اطلاعیه های مهم, امور آموزش, 1395-3-11

دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقاله به سایت bice2@sums.ac.ir  مراجعه فرمایید